Materiaalit

  Etusivulle  |  Parkettilattian hoito-ohjeet  |  Yhteistyökumppanit  |  Hinnasto  |  Yhteystiedot


PARKETIT


Parketteja on useita eri tyyppejä. Yhteistä niille on materiaali, puu. Maapallollamme kasvaa suuri määrä erilaisia puita, joista voidaan tehdä parketteja. Vaihtoehtoja on monia. Käymme tässä lyhyesti läpi yleisimpiä parkettityyppejä ja asennustapoja.

LAUTAPARKETTI

Lautaparketti on parkettitehtaalla valmiiksi tehty lattianpäällyste. Sille on tyypillistä kolmi-, tai useampi kerroksinen, yhteen liimattu rakenne. Lautoja kiertää joka puolella ponttaus. Pintakerroksena on vähintään 3,6 mm paksuinen kulutuskerros, joka yleisimmin on sauvan muotoinen. Pintakerroksen sauvat voivat olla ladottu erilaisiin kuvioihin. Lautaparketit toimitetaan valmiiksi lakattuna, tai vahattuna. Muitakin pintakäsittely vaihtoehtoja on tarjolla.

Asennus ponttiliimauksella ns. uivaksi, omalla painollaan alustalla lepääväksi rakenteeksi:
Lautaparketit, joiden paksuus vaihtelee n. 14 - 18 mm välillä, asennetaan kuiville ja suorille alustoille. Alustoina voivat olla betonilattiat ja puu-, tai levylattiat. Tarvittaessa alustalle levitetään kosteussulku. Seuraava kerros on korkkiraehuopa, solumuovilevy, tai muu vastaava hieman pehmeä kerros, jonka tarkoituksena on eristää askelääniä ja poistaa alustan pienten epätasaisuuksien aiheuttamaa haittaa. Näiden päälle asennetaan lautaparketti, jotka liimataan ponteistaan toisiinsa kiinni, yhtenäiseksi koko lattian kokoiseksi levyksi. Parkettilattian ja kaikkien kiinteiden rakenteiden väliin tehdään n. 5-8 mm suuruinen liikuntavara. Mikäli lattian yhtenäinen leveys ylittää 6 - 8 metriä, lautaparkettilattiaan tulee tehdä liikuntasauma.

Asennus koolaukselle:
Paksumpia lautaparkettivaihtoehtoja, vahvuudet n. 20 - 23 mm, voidaan kiinnittää naulaamalla ne aluspuihin, joiden väli on korkeintaan k/k 60 cm. Tämä asennustapa on jäänyt vähäiseksi uusissa asuinrakennuksissa, mutta juhla- ja liikuntasalien, sekä saneerattavien omakotitalojen lattioissa rakenne on edelleen käytössä.

Erityistilanteissa on mahdollista käyttää muitakin asennustapoja, esimerkiksi 14 mm lautaparketin liimausta suoraan betonialustaan. Näistä asennustavoista annamme tapauskohtaisesti lisäohjeita.

LAMINAATTI

Laminaattilattioiden suosio on lisääntynyt nopeasti. Laminaatti muistuttaa pitkälti lautaparkettia. Laminaatin runkona on erilaisia vahvoja puumassa rakenteita ja pintakuviona kuva, joka on lujasti laminoitu alusrakenteeseen. Päällimmäisenä on erittäin hyvin kulutusta kestäviä kalvoja. Alapinnalla on vastavetokalvo, jonka tarkoituksena on estää laminaattilaudan vääntyminen.

Laminaattien pintakerroksena on alettu käyttää myös puuviilua, jolloin yhdennäköisyys luonnonpuupintaisiin parketteihin on saatu toteutettua. Laminaattien paksuudet vaihtelevat 6 - 10 mm välillä ja niissä on useita kulutuskestävyysluokkia.

Laminaattilattioiden asennus:
Lattialaminaatit asennetaan suorille, kuiville ja yhtenäisille alustoille, samoin kuin lautaparketit. Lukkopontit ovat yleistyneet laminaateissa niin paljon, että ponttiliimaus ovat jäämässä pois käytöstä. Laminaattilattia on helppo tehdä myös itse. Tyypiltään se on kertakäyttötuote. Laminaatteja voi korjata, mutta suuremmat vauriot saattavat vaatia lattian osittain tai kokonaan uusimista.

MOSAIIKKIPARKETTI

Mosaiikkiparketti on koko paksuudeltaan täyttä puuta. Sen paksuus on yleisimmin 8 mm. ruutujen koot ovat n. 120 -160 mm ja ne muodostuvat useista pienistä sauvoista. Ruudussa voi olla 5 - 8 sauvaa rinnan. Mosaiikkiparketteja on myös suora-, tiilimuuraus-, ja taulukuvioina. Lisäksi on olemassa erityiskohteisiin esimerkiksi monikäyttöladelma.

Mosaiikkiparkettien asennus:
Mosaiikkiparketit asennetaan liimaamalla ne suorille, kuiville ja riittävän lujille betoni-, tai levyalustoille. Betonialustoille liimattaessa on kiinnitettävä eritystä huomiota aluslattian lujuuteen. Vähimmäisvaatimuksena on lujuusluokiteltu betonimassa, jonka lujuus on ainakin K-30, tai parempi. Hiertobetoni, tai lattiabetoni, jonka kiviaines on erittäin hienoa , ei aina kestä alustaansa liimattavan parketin aiheuttamia elämisrasituksia. Mosaiikkiparketin alustaa voidaan oikaista tasoiteaineilla. Käytettävät tasoitteen ja mahdolliset muut betonipinnan käsittelyaineet on syytä varmistaa asennusliikkeestä.

Uudisrakennuksilla mosaiikkiparketin tulee antaa kuivua n. viikon ajan ennen hionta-, ja pintakäsittelytöiden aloittamista. Lattialämmityskohteissa kuivumisaika/tasaantumisaika on kaksi viikkoa. Kuivumisaikana lattialla voi liikkua, mutta se on suojattava imeytyviltä aineilta, kuten laastit, lateksimaalit, lumi-, tai muut vastaavat.

Hiontatyö suoritetaan koneellisesti ja siinnä käytetään useita eri karkeuksia olevia hiomapapereita. Hiontakertojen välissä suoritetaan rakojen täyttöä. Pintakäsittelynä käytetään yleisimmin vesiohenteisia uretaani, tai akryyliuretaani lakkoja. Jossain määrin tehdään myös öljyämistä ja vahausta. Päivittäisestä käytöstä jo pois jääneitä öljy-, ja kaksikomponentilakkoja on edelleen erityistarkoituksiin saatavissa.

OHUTSAUVAPARKETTI

Ohutsauvaparketti on kuin mosaiikkiparketti, mutta suuremmassa koossa. Ohutsauvojen tavallisin paksuus on 10 mm, ja muut mitat esimerkiksi leveys 42 tai 50 mm, pituudet 210 tai 250 mm. Tämä parkettityyppi vaatii erittäin lujan aluslattian, joten sen suositeltavia aluslattioita ovat vaneri, tai muut lujat puulevyalustat. Ohutsauvaparketeissa ei yleensä ole pontteja. Parketteja on saatavissa samoja kuvioita, kuin mosaiikkiparketeissa.

Ohutsauvaparkettien asennus:
Ohutsauvaparketit liimataan aluslattiaan, kuten mosaiikkiparketitkin. Liimana käytetään pääasiassa kaksikomponenttisia polyuretaani liimoja, joissa ei ole vettä. Näin vältytään kooltaan mosaiikkiparkettia suurempien ohutsauvojen vääntyminen ja liimauksestaan irtoaminen, ennen liiman lopullista kuivumista.

Hionta- ja pintakäsittelytyöt ovat samanlaiset, kuin mosaiikkiparkettilattioissa.

SAUVAPARKETTI

Perinteinen sauvaparketti on koko paksuudeltaan yhtä puuta. Sauvaparketti poikkeaa edellisistä parkettityypeistä mittojensa suhteen. Paksuudet ovat yleensä 13 - 23 mm. Muut mitat vaihtelevat , leveydet ovat n. 50 - 70 mm ja pituudet n. 200 - 600 mm. Lisäksi parkettisauvojen kaikkia reunoja kiertää ponttaus. Sauvaparketteja voidaan asentaa
moniin erilaisiin kuvioihin.

Sauvaparkettien asennus:
Sauvaparketit asennetaan yksin kappalein liimaten ja ponteista naulaten tukevalle puu-, tai puulevyalustalle. Suoraan betonipinnoille asentamista ei tehdä, aivan erityistilanteita lukuun ottamatta.

Hionta- ja pintakäsittelytyöt ovat yhdenmukaiset muiden paikanpäällä käsiteltävien parkettien kanssa.

RUUTUPARKETIT

Vanhoissa rakennuksissa on vielä runsaasti jäljellä ruutuparkettilattioita, jossa parkettiruudun koko on 10 x 212 x 212 mm. Nämä parketit ovat umpipuuta ja ne olivat alunperin liimaamalla kiinnitettynä puiseen alusmateriaalin. Tätä parkettia ei enää valmisteta, mutta korjaustarkoituksiin ruutuja on edelleen saatavana.

MUITA LATTIANPÄÄLLYSTEITÄ PUUSTA

Parkettiliikkeen toimenkuvaan liittyy myös kotimaisten lautalattioiden ja ulkomaalaisten
jalopuulankkujen asentaminen, koolaukselle-, tai puulevyalustalle ja joustokoolaukset
urheilu-, tai voimistelusaleihin. Luonnollisesti hionta- ja pinta-käsittelytöineen. Näissä lattioissa asennustavat vaihtelevat lattiakohtaisesti, käyttötarkoituksen ja alustan työvaran mukaan.

JOITAKIN PARKETTEIHIN KÄYTETTÄVIÄ PUULAJEJA

Tammi on eniten parkettilattioihin käytetty puu. Muita suosittuja puulajeja ovat: saarni, pyökki, koivu, vaahtera, punatammi, kirsikka ja hieman eksoottisemmatkin puut, kuten: merbau, kempas, jarrah, messanda, wenge, teak, mukushi. Näiden lisäksi on mittava joukko mitä erilaisimpia puita ympäri maapalloa.

VÄLTETTÄVISSÄ OLEVIA ONGELMIA

Uusia parkettilattioita tehtäessä on uhkana muutamia perusongelmia, joista lyhyesti.

Aluslattiat:
niiden riittävä lujuus puuttuu
oikeaa alustan kuivuutta ei vielä ole saavutettu
tasaisuuspoikkeamat ovat liian suuret
kosteuseristykset ovat heikot

Olosuhteet:
parkettityöt pyritään suorittamaan selkeästi liian aikaisin. Olosuhteet eivät ole vielä kohdallaan, muuttoon on vielä aikaa ja valmiit lattiat vahingoittuvat ennen sitä.
lopullinen lämmitys ei vielä ole toiminnassa, kun se aikanaan kytketään, kosteus- ja lämpötilan muutokset aiheuttavat elämisilmiöitä parketeissa.
työkohteen muut työt eivät ole vielä siinä vaiheessa, että parketti voitaisiin tehdä.

Lisäksi on joitakin työkohdekohtaisia ongelmia, joiden välttämiseksi parkettiliike antaa mielellään apuaan, hyvän lopputuloksen takaamiseksi.

Parkettilattian teko on perinteistä ammattitaitoa vaativaa käsityötä, jonka oppiminen vaatii pitkähköä työskentelyä alalla, ammattimiesten ohjauksessa. Käsityönjälki näkyy valmiissa lattioissa arvokkaana osaamisena.

PARKETTILATTIAN VALINTA

Parkettilattiaa valittaessa parkettiliike antaa mielellään apua jo suunnitteluvaiheessa. Vuosikymmenten kokemus eri typpisten parkettien ja puulajien käyttäytymisestä erilaisissa kohteissa ja olosuhteissa on näin käytettävissä ja pahimmat virheet saadaan vältettyä.

Parkettilattiat SALMI Oy | Elontie 71 | 00660 Helsinki | puh 09 7568 120

Copyright © 2017 Parkettilattiat SALMI Oy. All rights reserved.  toimisto@parkettilattiat.fi