Palvelumme

 • Uusien parkettilattioiden asennuspalvelu; mosaiikkiparketit, sauvaparketit ja massiivipuiset jalopuu- ja puulautalattiat
 • Lautaparkettien asennuspalvelu
 • Puu- ja lautalattioiden asennus
 • Parkettien kunnostustyöt ja huoltolakkaukset
 • Vanhojen parkettilattioiden, lautaparkettien ja lankkulattioiden hionta- ja kunnostustyöt
 • Lattiapintojen värikäsittelyt eri menetelmillä
 • Urheiluhallien, juhlasalien, näyttämöiden ja muiden suurella kulutuksella olevien puulattioiden asennus- ja huoltotyöt, myös pelikenttämaalaukset
 • Vanhojen ja uusien linoleum -lattioiden puhdistus ja huoltolakkaus
 • Parketti- ja puulattioiden kunnostustarpeen arviointi
 • Parkettien ja parkettitöissä tarvittavien materiaalien myynti
 • Veloituksettomat ja sitoumuksettomat arviokäynnit pääkaupunkiseudulla
 • Asennamme myös asiakkaamme itse hankkimia pinnoitusmateriaaleja. Näistä kannattaa kysäistä jo ennen hankintaa.
 

PARKETIT

Parketteja on useita eri tyyppejä. Yhteistä niille on niiden materiaali, puu. Maapallollamme kasvaa suuri määrä erilaisia puita, joista voidaan tehdä parketteja. Vaihtoehtoja on monia. Tässä lyhyesti yleisimpiä parkettityyppejä ja asennustapoja.

LAUTAPARKETTI

Lautaparketti on parkettitehtaalla valmiiksi tehty lattianpäällyste. Sille on tyypillistä kolmi-, tai useampi kerroksinen, yhteen liimattu rakenne. Lautoja kiertää joka puolella ponttaus. Pintakerroksena on vähintään 3,6 mm paksuinen kulutuskerros, joka yleisimmin on sauvan muotoinen. Pintakerroksen sauvat voivat olla ladottu erilaisiin kuvioihin. Lautaparketit toimitetaan valmiiksi lakattuna, tai vahattuna. Muitakin pintakäsittely vaihtoehtoja on tarjolla.

Asennus ponttiliimauksella ns. uivaksi, omalla painollaan alustalla lepääväksi rakenteeksi:
Lautaparketit, joiden paksuus vaihtelee n. 14 – 18 mm välillä, asennetaan kuiville ja suorille alustoille. Alustoina voivat olla betonilattiat ja puu-, tai levylattiat. Tarvittaessa alustalle levitetään kosteussulku. Seuraava kerros on korkkiraehuopa, solumuovilevy, tai muu vastaava hieman pehmeä kerros, jonka tarkoituksena on eristää askelääniä ja poistaa alustan pienten epätasaisuuksien aiheuttamaa haittaa. Näiden päälle asennetaan lautaparketti, joka liitetään ponteistaan toisiinsa kiinni, yhtenäiseksi koko lattian kokoiseksi parkettipinnaksi. Parkettilattian ja kaikkien kiinteiden rakenteiden väliin tehdään n. 5-8 mm suuruinen liikuntavara. Mikäli lattian yhtenäinen leveys ylittää 8 metriä, lautaparkettilattiaan on tehtävä liikuntasauma.

Asennus koolaukselle:
Paksumpia lautaparkettivaihtoehtoja, vahvuudet n. 20 – 23 mm, voidaan kiinnittää naulaamalla ne aluspuihin, joiden väli on korkeintaan k/k 60 cm. Tämä asennustapa on jäänyt vähäiseksi uusissa asuinrakennuksissa, mutta juhla- ja liikuntasalien, sekä saneerattavien omakotitalojen lattioissa rakennetta käytetään edelleen.

Erityistilanteissa on mahdollista käyttää muitakin asennustapoja, esimerkiksi 14 mm lautaparketin liimausta suoraan betonialustaan. Näistä asennustavoista annamme tapauskohtaisesti lisäohjeita.

Laminaatti- ja vinyylipinnotteisten lattioiden suosio on ollut kasvussa. Laminaatti muistuttaa pitkälti lautaparkettia. Laminaatin runkona on erilaisia vahvoja puumassa rakenteita ja pintakuviona kuvakalvo, joka on lujasti laminoitu alusrakenteeseen. Päällimmäisenä on erittäin hyvin kulutusta kestäviä kalvoja. Alapinnalla on vastavetokalvo, jonka tarkoituksena on estää laminaattilaudan vääntyminen.

Laminaattien pintakerroksena on alettu käyttää myös puuviilua. Yhdenmukaisuus luonnonpuupintaisiin parketteihin on näin saatu hyvin toteutettua. Laminaattien paksuudet vaihtelevat 6 – 10 mm välillä ja niissä on useita kulutuskestävyysluokkia.

Vinyylipinnoitteissa eri kuoseihin muokattu vinyylipinta on kiinnitetty alusrunkoon, jossa on myös lukkiutuva ponttirakenne. Vinyylipinnoitteet voidaan asentaa suoraan riittävän tasaiselle ja sileälle betoni- tai tasoitekerrokselle. Kuten pääosa lautaparketeista ja laminaattilattioista, on vinyylipinnoitteetkin pohjastaan irtonaisia nk. uivia rakenteita. Edustamistamme vinyylipinnoitteista osassa on jo valmiina askeläänierite, joka täyttää kerrostalojen askeläänieristyksen vaatimukset.

Laminaattilattioiden ja vinyylipinnoitteiden asennus:
Nämä pinnoitteet asennetaan suorille, kuiville ja yhtenäisille alustoille, samoin kuin lautaparketit. Lukkopontit ovat yleistyneet laminaateissa. Laminaattilattia on helppo tehdä myös itse. Tyypiltään se on kertakäyttötuote. Laminaatteja voi korjata, mutta suuremmat vauriot saattavat vaatia lattian osittain tai kokonaan uusimista.

MOSAIIKKIPARKETTI

Mosaiikkiparketti on koko paksuudeltaan täyttä puuta. Sen paksuus on yleisimmin 8 mm. Eri valmistajien mosaiikkiruutujen koot vaihtelevat melkoisesti 120 -161mm välillä ja ne muodostuvat useista pienistä sauvoista. Ruudussa voi olla 5 – 8 sauvaa rinnan. Mosaiikkiparketteja on myös suora-, tiilimuuraus-, ja taulukuvioina. Lisäksi on olemassa erityiskohteisiin esimerkiksi monikäyttöladelma.

Mosaiikkiparkettien asennus:
Mosaiikkiparketit asennetaan liimaamalla ne suorille, kuiville ja riittävän lujille betoni-, tai levyalustoille. Betonialustoille liimattaessa on kiinnitettävä eritystä huomiota aluslattian lujuuteen. Vähimmäisvaatimuksena on lujuusluokiteltu betonimassa, jonka lujuus on ainakin K-30, tai parempi. Hiertobetoni, tai lattiabetoni, jonka kiviaines on erittäin hienoa, ei aina kestä alustaansa liimattavan parketin aiheuttamia elämisrasituksia. Mosaiikkiparketin alustaa voidaan oikaista tasoiteaineilla. Käytettävät tasoitteen ja mahdolliset muut betonipinnan käsittelyaineet on syytä varmistaa asennusliikkeestä.

Uudisrakennuksilla mosaiikkiparketin tulee antaa kuivua n. viikon ajan ennen hionta-, ja pintakäsittelytöiden aloittamista. Lattialämmityskohteissa kuivumisaika/tasaantumisaika on kaksi viikkoa. Kuivumisaikana lattialla voi liikkua, mutta se on suojattava imeytyviltä aineilta, kuten laastit, lateksimaalit, lumi-, tai muut vastaavat.

Hiontatyö suoritetaan koneellisesti. Hiontaan sisältyy useilla eri karkeuksilla tehtäviä hiontakertoja. Hiontakertojen välissä suoritetaan rakojen täyttöä. Pintakäsittelynä käytetään yleisimmin vesiohenteisia uretaani, tai akryyliuretaani lakkoja. Jossain määrin tehdään myös öljyämistä ja vahausta. Päivittäisestä käytöstä jo pois jääneitä öljy-, ja liuotinohenteisia  kaksikomponentilakkoja on edelleen erityistarkoituksiin saatavissa.

OHUTSAUVAPARKETTI

Ohutsauvaparketti on kuin mosaiikkiparketti, mutta suuremmassa koossa. Ohutsauvojen tavallisin paksuus on 10 mm, ja muut mitat esimerkiksi leveys 42 tai 50 mm, pituudet 210 tai 250 mm. Tämä parkettityyppi vaatii erittäin lujan aluslattian, joten sen suositeltavia aluslattioita ovat vaneri, tai muut lujat puulevyalustat. Ohutsauvaparketeissa ei yleensä ole pontteja. Parketteja on saatavissa samoja kuvioita, kuin mosaiikkiparketeissa.

Ohutsauvaparkettien asennus:
Ohutsauvaparketit liimataan aluslattiaan, kuten mosaiikkiparketitkin. Liimana käytetään pääasiassa kaksikomponenttisia polyuretaani liimoja, joissa ei ole vettä. Näin vältytään kooltaan mosaiikkiparkettia suurempien ohutsauvojen vääntyminen ja liimauksestaan irtoaminen, ennen liiman lopullista kuivumista.

Hionta- ja pintakäsittelytyöt ovat samanlaiset, kuin mosaiikkiparkettilattioissa.

SAUVAPARKETTI

Perinteinen sauvaparketti on koko paksuudeltaan yhtä puuta. Sauvaparketti poikkeaa edellisistä parkettityypeistä mittojensa suhteen. Paksuudet ovat yleensä 13 – 23 mm. Muut mitat vaihtelevat, leveydet ovat n. 50 – 70 mm ja pituudet n. 200 – 600 mm. Lisäksi parkettisauvojen kaikkia reunoja kiertää ponttaus. Sauvaparketteja voidaan asentaa moniin erilaisiin kuvioihin.

Sauvaparkettien asennus:
Sauvaparketit asennetaan yksin kappalein liimaten ja ponteista naulaten tukevalle puu-, tai puulevyalustalle. Suoraan betonipinnoille asentamista ei tehdä, aivan erityistilanteita lukuun ottamatta.

Hionta- ja pintakäsittelytyöt ovat yhdenmukaiset muiden paikanpäällä käsiteltävien parkettien kanssa.

RUUTUPARKETIT

Vanhoissa rakennuksissa on vielä runsaasti jäljellä ruutuparkettilattioita, jossa parkettiruudun koko on 10 x 212 x 212 mm. Nämä parketit ovat umpipuuta ja ne olivat alunperin liimaamalla kiinnitettynä puiseen alusmateriaalin. Tätä parkettia ei enää valmisteta, mutta korjaustarkoituksiin ruutuja on edelleen saatavana.

MUITA LATTIANPÄÄLLYSTEITÄ PUUSTA

Parkettiliikkeen toimenkuvaan liittyy myös kotimaisten lautalattioiden ja ulkomaalaisten jalopuulankkujen asentaminen, koolaukselle-, tai puulevyalustalle ja joustokoolaukset urheilu-, tai voimistelusaleihin. Luonnollisesti hionta- ja pinta-käsittelytöineen. Näissä lattioissa asennustavat vaihtelevat lattiakohtaisesti, käyttötarkoituksen ja alustan työvaran mukaan.

JOITAKIN PARKETTEIHIN KÄYTETTÄVIÄ PUULAJEJA

Tammi on eniten parkettilattioihin käytetty puu. Muita suosittuja puulajeja ovat: saarni, pyökki, koivu, vaahtera, punatammi, kirsikka ja hieman eksoottisemmatkin puut, kuten: merbau, kempas, jarrah, messanda, wenge, teak, mukushi. Näiden lisäksi on mittava joukko mitä erilaisimpia puita ympäri maapalloa.

UUSIA PARKETTILATTIOITA TEHTÄESSÄ TAI HUONEISTOREMONTIN YHTEYDESSÄ TEHTÄVISSÄ LATTIATÖISSÄ ON HYVÄ HUOMIOIDA: 

Aluslattiat:

 • aluslattian riittävä lujuus  
 • oikea alustan kuivuus, usein tätä ei vielä ole saavutettu ennen kun lattiatyön toivotaan alkavan
 • riittävän pienet tasaisuuspoikkeamat
 • kunnollinen kosteuseristys parketin/puulattian ja aluslattian välissä

Olosuhteet:

 • parkettityöt tehdään oikea-aikaisesti muihin töihin ja olosuhteisiin nähden; olosuhteet eivät ole vielä kohdallaan tai muuttoon on vielä aikaa, jolloin lopputulos ei vastaa haluttua tai valmiit lattiat saattavat  vahingoittuvat ennen sitä
 • lopullinen  lämmitys ei vielä ole toiminnassa. Kun se aikanaan kytketään,  kosteus- ja lämpötilan muutokset aiheuttavat elämisilmiöitä parketeissa
 • työkohteen muut työt eivät ole vielä siinä vaiheessa,  että parketti voitaisiin tehdä

Valmiit pinnat:

 • valmiille lattiapinnalle on annettava riittävästi aikaa kuivua ennen huonekalujen asettelua. Riittävä aika vaihtelee ilmankosteuden ja lämpötilan mukaan 1-3 vuorokauden välillä
 • MISSÄÄN TAPAUKSESSA MAHDOLLISIA MUIDEN TÖIDEN EDELLYTTÄMIÄ SUOJAUKSIA EI SAA KIINNITTÄÄ TEIPILLÄ LATTIAPINTAAN. LÄHES JOKAISEN TEIPIN LIIMA PEHMENTÄÄ JA VÄRJÄÄ PYSYVÄSTI LAKKA-, VAHA TAI ÖLJYPINNOITTEEN
 • SUOJAPAHVI TAI PAPERI EI ESTÄ KOLHIINTUMISTA; TARVITAAN KOVALEVY TAI VASTAAVA
 • ENNEN LATTIAN KUIVUMISTA JATKUVA PEITTÄMINEN SAATTAA AIHEUTTAA LATTIAAN VÄRIMUUTOKSIA. SUOSITTELEMME MYÖS ESIM. AALTOPAHVIN POISTAMISTA YÖN AJAKSI TAI KUN MUITA TÖITÄ EI TEHDÄ

Annamme mielellämme apua hyvän lopputuloksen takaamiseksi.

PARKETTILATTIOIDEN TEKO JA KUNNOSTUS ON PERINTEISTÄ AMMATTITAITOA VAATIVAA KÄSITYÖTÄ.

Parkettitöiden oppiminen vaatii pitkähköä työskentelyä alalla ammattimiesten ohjauksessa. Käsityön jälki näkyy valmiissa lattioissa arvokkaana osaamisena.

Hyväkään ammattiosaaminen ei aina riitä. Vanhoissa lattiapinnoissa on usein sellaisia vaurioita, jotka eivät poistu ilman vaurioituneen puumateriaalin korvaamista. Pyrimme kertomaan arviokäynnin yhteydessä millaisen lopputuloksen lattiasta voi saada. Toisinaan vastaan on tullut eheän näköisiä lattiapinnoitteita, jotka työn käynnistyttyä ovat osoittautuneet korjauskelvottomiksi esimerkiksi liian heikon alustasoitteen vuoksi. Tällöin pyrimme yhdessä asiakkaan kanssa löytämään korvaavan ratkaisun lattian käyttöön saamiseksi.  

PARKETTILATTIAN VALINTA

Parkettilattiaa valittaessa parkettiliike antaa mielellään apua jo suunnitteluvaiheessa. Vuosikymmenten kokemus eri typpisten parkettien ja puulajien käyttäytymisestä erilaisissa kohteissa ja olosuhteissa on näin käytettävissänne.

Parkettilattiat Helsinki Oy

Avoinna

arkisin klo 7 – 15.30

puh. 050 3535 407

toimisto@parkettilattiat.fi

Elontie 71, 00660 Helsinki

Perille kätevästi myös julkisilla. Bussilinjat 66 ja 63 pysähtyvät suoraan ovemme eteen.